SENCITY KIDS 2021

Het Sencity Kids programma heeft door het COVID-virus een andere invulling gekregen én is verplaatst naar het einde van het schooljaar 2021.

Het Sencity Kids team brengt een bezoek (tussen 10 en 20 mei) aan de deelnemende scholen voorafgaand aan het event. Het online live event wordt georganiseerd op donderdag 27 mei. Alle deelnemende klassen kunnen op deze dag inloggen en het Sencity feestje beleven.

We hebben het bezoek aan TrivoliVredenburg vervangen door een online live event wat je samen met je klas kunt bekijken/ervaren!
Daarnaast zal het Sencity Kids team nog steeds een bezoek aan jullie school brengen voorafgaand aan het event en verzoeken we jullie om ons bezoek op school voor te bereiden en na afloop van het online event deel te nemen aan het verdiepingsprogramma.
Dit jaar zullen we geen bijdrage vragen per deelnemende leerling en bieden we het programma kosteloos aan.

DEEL 1 - VOORBEREIDEND LESPROGRAMMA
Datum In overleg
Tijd In overleg
Locatie Op school/in de klas

• De digitale presentatie met bijbehorend informatiebestand bespreken, oefenen en uitvoeren met de klas. Presentatie wordt in een later stadium gedeeld.
• Filmpje opnemen waarin de klas een vraag stelt aan een andere klas.

Tijdsindicatie leerkracht: 2 uur
• Doornemen voorbereidend lesprogramma. ca. 1 uur incl. opname filmpje met vraag
• Versturen van filmpje naar Sencity Kids. ca. 15 min
• Na afloop is er een mail of telefonisch contactmoment met het team van Sencity Kids. ca. 15 min

DEEL 2 - UITVOEREND LESPROGRAMMA IN DE KLAS
Datum In overleg
Tijd In overleg
Locatie Op school/ in de klas

• Het Sencity Kids team, bestaande uit een doof, horend persoon en een tolk, brengt een bezoek aan de klas. Door middel van een presentatie en oa een signdance-workshop gaan zij actief aan de slag met het voorbereiden van de klas op het online event. De eventuele drempel om in contact te komen met dove en slechthorende of horende kinderen wordt verlaagd.
• De klas beantwoordt de vraag van een andere klas. Het antwoord op deze vraag wordt gefilmd tijdens het bezoek aan de klas.
• Het antwoord op de vraag die de klas zelf heeft gesteld wordt na afloop toegezonden, deze wordt klassikaal bekeken.

Tijdsindicatie leerkracht: 2,5 uur
• Inplannen van geschikt moment voor het uitvoerend lesprogramma. ca. 15 min
• Uitvoerend lesprogramma begeleiden ca. 2 uur (15 min opbouw – 1 uur lesprogramma – 15 min afbouw)
• Filmpje met antwoord op de vraag bekijken. ca. 15 min.
• Na afloop is er een mail of telefonisch contactmoment met het team van Sencity Kids. ca. 15 min

DEEL 3 - ONLINE EVENT
Datum Tot nader order
Tijd
Locatie Op school/ in de klas

• Het online event bestaat uit een interactief programma uitgezonden live vanuit de Sencity Kids studio.
• Tijdens het online event wordt er een koppeling gemaakt naar het lesprogramma.
• Het programma wordt afgesloten met een Sencity-feestje.

Tijdsindicatie leerkracht: 4 uur
• Contact over o.a. verloop van de dag en doornemen informatiedocument. ca. 30 min
• Voorbereiding klaslokaal/aula - verbinding maken stream. ca 30 minuten
• Online event. ca. 120 min.
• Na afloop is er een mail of telefonisch contactmoment met Sencity Kids. ca. 15 min

DEEL 4 - VERDIEPINGSPROGRAMMA
Datum In overleg
Tijd In overleg
Locatie Op school/ in de klas

• De korte ontmoetingen die plaatsvinden tijdens het online event kunnen dankzij het verdiepingsprogramma worden uitgebreid. Hierdoor wordt de onderlinge ontmoeting tussen de kinderen persoonlijker en kunnen zij zich (nog) meer bewust worden hoe het is om doof/slechthorend of juist horend te zijn.
• Elk doof of slechthorend kind stuurt een bericht (brief, tekening) naar een horend kind en vice versa. Hiervoor worden zij één op één aan
elkaar gekoppeld als ‘penmaatje’.
• In de klas wordt twee keer ruimte gemaakt om dit bericht te schrijven.

Tijdsindicatie leerkracht: 4 uur
• Inplannen van klassikale momenten, ontvangen en opbergen enveloppen, klaarleggen materialen. ca. 30 min
• 2 klassikale momenten om de berichten te maken en 2 klassikale momenten om de berichten te ontvangen. ca 4 uur
• Berichten verzamelen en opsturen naar de betreffende school. ca. 1,5 uur.
• Na afloop is er een mail of telefonisch contactmoment met Sencity Kids. ca. 15 min

DEEL 2 - UITVOEREND LESPROGRAMMA IN DE KLAS

Sencity Kids Festival 2021 is mede mogelijk gemaakt door:
fundatie_logo NSGK-Nederlandse-Stichting-voor-het-Gehandicapte-Kind-Logo-CharityWallet Stichting Fonds voor Dove Kinderen Stichting Madurodam Kinderfonds Stichting Zonnige Jeugd van-baaren_logo_og VSB-fonds
Sencity is een initiatief van Possibilize
Sluiten